Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera, korzystając z tego przydatnego oprogramowania do pobrania.

  W ciągu kilku pierwszych dni niektórzy z naszych gości zgłaszali debugowanie w programie Sharepoint Designer 2007.

  Debugowanie przepływu pracy, prawda?

  Jak debugować w programie SharePoint Designer?

  Otwórz prognozę i ustaw największe punkty przerwania.Oczywiście, zmontuj stronę składników Web Part we wszystkich domyślnych witrynach programu SharePoint.Dodaj stronę internetową jako niezbędną część do strony.Dołącz debuger z uruchomionym W3wp. W opcjach debugowania dotyczących programu Visual Studio. NET, przejdź do Procesów.

  Jak poprawić jakość przepływu pracy w SharePoint?

  Testowanie modelu przepływu pracy w SharePoint Naciśnij klawisz F5, aby spróbować pobrać i uruchomić rozwiązanie. Pojawi się witryna SharePoint. W okienku menu programu SharePoint wybierz łącze internetowe Dokumenty udostępnione. W Dokumentach udostępnionych w Internecie wybierz i wybierz łącze Dokumenty na karcie Narzędzia biblioteki, a następnie kliknij przycisk Prześlij dokument.

  Ci, którzy opracowują przepływy pracy oferujące skrypty z nami w większości przypadków, szukali jednej z tych kluczowych funkcji, które programiści .NET i innych przydatnych języków mieli w swoich pakietach produkcyjnych : narzędzia do debugowania! Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł powiedzieć własnemu przepływowi pracy, aby przeszedł bezpośrednio do kroku, zatrzymał się, zobaczył końcowe ulepszenia kroku, a następnie rozpoczął jakąś następną część i tak dalej? Co powiesz na umieszczenie okna zmiennej, abyśmy mogli obserwować, ile naszych limitów wstrzymania jest przy każdej wykonywanej czynności? Byłoby fajnie?

  Niestety, po prostu nie jest to konieczne w SharePoint 2013 , SharePoint Designer 2013. Niestety, w SharePoint, programiści przepływów pracy zawsze oczekujemy praktycznie każdego sensownego narzędzia do debugowania i chcemy, aby spełniało ono to, czego doświadczamy. Jednak nie wszystko jest stracone, głównie dlatego, że może istnieć kilka narzędzi, a nawet procedur, które można łatwo wykorzystać do utworzenia formuły sortowania debugowania i powiązanej ścieżki procesu. Jeśli możesz wiedzieć coś wielkiego; Jeśli nie, mam nadzieję, że Twoja firma uzna osoby za przydatne.

  >Połączenie historii

  Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

  Jeśli Twój komputer działa wolno, jest zaśmiecony błędami i podatny na awarie, nadszedł czas na ASR Pro. To potężne oprogramowanie może szybko naprawić problemy związane z systemem Windows, zoptymalizować wydajność systemu i chronić dane przed uszkodzeniem. Dzięki ASR Pro będziesz cieszyć się szybszym i bardziej stabilnym działaniem komputera — bez kłopotów i kosztów związanych z oddaniem go do naprawy. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz go i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami

 • W programie SharePoint Designer jednym z najczęściej używanych narzędzi debugowania jest czynność Zapisz w dzienniku. Akcja „Zapisz, która może Historia” zwykle znajduje się wewnątrz przepływu pracy na karcie zakresu produktów akcji na dole.

  Stwórzmy drugie przepływy pracy, które powrócą do ustalenia znaczenia akcji listy „Zachowaj historię” dla przepływów pracy.

  Jak mogę debugować dowolny przepływ pracy programu SharePoint Designer?

  Uważa się, że inny system debugowania wykorzystuje punkty przerwania z punktami przerwania. Punkty przerwania są dostępne tylko do tworzenia przepływów pracy w następnym roku utworzonych za pomocą programu Visual Studio, ponieważ program SharePoint Designer 2013 ma tradycyjne możliwości ustawiania punktów przerwania lub dołączania debugera do procesu kompilacji. Są one dostępne we wszystkich lokalnych i hostowanych wdrożeniach SharePoint, niektóre w Office 365.

  Pierwszy przepływ pracy to dokładnie przepływ pracy z dwoma dodatkowymi szansami. W ten sposób zmieniamy wszystkie wartości na liście i często zwiększamy. Prosimy o zmianę w całej wiadomości e-mail.

  Wykreślam dwie linie bazowe przy użyciu typu przepływu pracy pokazanego powyżej. Nie ma ich wielu. Zaktualizuj listę programów i wyślij ezine. Po uruchomieniu na etapie listy przepływ pracy kończy się. Aby je zweryfikować, kliknij Gotowe u góry za tą kolumną przepływu pracy.

  Jak spróbować debugować SharePoint w Visual Studio?

  Najpierw musisz otworzyć jedną konkretną przeglądarkę i przejść do pierwszego wyjścia witryny SharePoint. Następnie w programie Visual Studio przejdź do Debug Positive -> Attach to Process, a ponadto znajdź również proces w3wp.exe dołączony do witryny Sharepoint, którą chciałbyś debugować. Następnie kliknij to zadanie (proces), a następnie kliknij określony przycisk sterujący Dołącz.

  To, co zwróci program SharePoint, będzie prawdopodobnie naprawdę bezużyteczne, jeśli chodzi o określenie wielkości jego przepływu pracy. Praktycznie kończę stronę internetową z „działa”, chociaż nic więcej.

  Teraz weź równoważną funkcję z przepływu pracy i wprowadź akcję „Historia” do listy historii ze szczegółami.

  Jako człowiek obserwuje, istnieje wiele działań w moim przepływie pracy z kluczowymi faktami, aby połączyć się z listą historii.

  To wygląda na prawdziwy ból głowy i przyznaję, że jest to czasochłonne. Jednak jednym z najtrudniejszych problemów, które większość ludzi już ma, jest to, że w rzeczywistości zajmuje to znacznie więcej czasu niż wykonanie odpowiedniej pracy na początku, która stanowi większość energii. ev jest stały, oszczędza krainę czasu pod koniec, jakiś nieznany projekt, w którym działa i nie budzi wątpliwości.

  Jeśli uruchomisz ten przepływ pracy, a następnie klikniesz „Gotowe” na dowolnym dobrym elemencie mimo wszystko, zwłaszcza w kolumnie przepływu pracy, otrzymasz wszystko, co jest o wiele bardziej przydatne.

  Dzięki tej prostej ukochanej, której dodanie konkretnego kompletnego dziennika zajmuje trochę czasu, wiem, że widzę każdy etap mojego ulubionego przepływu pracy, a jeśli ten przepływ pracy był wcześniej złożony lub miał przerwy, spodziewałbym się, że większość razy każdy krok jest zakończony. Ważne

  Ponadto, jeśli mój przepływ pracy się zakończył, wystąpił błąd i musiałem go zatrzymać z jakiegoś powodu, mogłem otworzyć tę samą listę historii i zobaczyć, jak w moim przepływie pracy, własna lokalizacja. operacja.

  p>

  Kolejnym ważnym powodem, aby natychmiast skorzystać z naszej akcji „Wprowadź historię”, jest nie tylko debugowanie, niestety dla innych administratorów, którzy mogą po prostu potrzebować zobaczyć, co zostało zebrane w przepływie pracy, jeśli musisz zdefiniować, ale jest dostępne.

  >Dodaj komentarz

  Jak debugować przepływ pracy SharePoint?

  Otwórz ten projekt przepływu pracy w programie Visual Studio.OpDefiniuj punkt zatrzymania wszystkich powiązanych ruchów.Kliknij Visual Studio -> Narzędzia -> Dołącz do procesu.Znajdź i preferuj „Microsoft.Kliknij mój przycisk “Wybierz…” dla określonego typu komputera.

  Oprócz zapisywania do oceny, akcja opinii zawsze była kolejnym przydatnym narzędziem pomagającym znaleźć poprawki błędów i problemy. To

  jak debugować w programie sharepoint designer 2007

  Brak dziennika wyżej na tej konkretnej liście historii? Nie, nie we wszystkim, a powód używania tego jest również inny.

  jak to pomoże w debugowaniu programu sharepoint beautiful designer 2007

  Po zarejestrowaniu projektu narracyjnego SharePoint pokazuje Ci krok po kroku, w co jest zaangażowany, w oparciu o liczbę narracji, które pomagają w tworzeniu historii działania, które uwzględniasz jako część swojego przepływu pracy. Komentarz to niewiele więcej niż linijka zdania, którą programiści i autorzy mówią, że konstruktorzy i pisarze używają do dokładnego wskazania poprzedniej lub następnej sekcji dotyczącej kodu, który „powinien” zrobić. Rejestruj działania, jeśli chodzi o listę historii, aby wskazać, według którego przepływ pracy jest zlokalizowany lub zakończony. Akcja komentarza po prostu mówi ludziom, co powinien zrobić przepływ pracy. Więc jak to wpływa na debugowanie?

  Jestem właścicielem przykładu, który często występuje w przypadku, gdy pracownik wprowadza dane do tego formularza i przesyła je, ale rodzaj akceptowanego programu SharePoint był nieoczekiwany. Ustanowiłem procesy pracownicze, aby dowiedzieć się, na czym polega problem, i odkryłem, że osobiście gubię się w znacznie większym przepływie pracy. Nie tylko kierowałem akcjami Wejdź do listy historii, ale nie miałem absolutnie żadnych komentarzy z mojego przepływu pracy – przepływ pracy był w zasadzie bardzo duży i złożony. Po ponad 30 minutach manipulowania, które sprawią, że przepływ pracy pojawi się w przepływie pracy, w końcu doszedłem do wniosku, że zagrałem, kto spowodował błąd, na przykład wprowadzając nieprawidłowe dane.

  Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera dzięki temu przydatnemu oprogramowaniu do pobrania.

  How To Debug In Sharepoint Designer 2007
  셰어포인트 디자이너 2007에서 디버깅하는 방법
  So Debuggen Sie Sharepoint Designer 2007
  Hoe Te Debuggen In Sharepoint Designer 2007
  Comment Deboguer Dans Sharepoint Designer 2007
  Kak Otlazhivat V Dizajnere Sharepoint 2007
  Hur Man Felsoker I Sharepoint Designer 2007
  Come Eseguire Il Debug In Sharepoint Designer 2007
  Como Depurar En Sharepoint Designer 2007
  Como Depurar No Sharepoint Designer 2007