Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera, korzystając z tego przydatnego oprogramowania do pobrania.

  W tym artykule prawdopodobnie zidentyfikujemy potencjalne przyczyny, które mogą spowodować błąd dostawcy nazwanego potoku dostawcy SQL Server 2005 40, a następnie przedstawię kilka możliwych napraw, które możesz wypróbować pozbyć się problemu.W wielu sytuacjach za każdym razem, gdy próbujemy połączyć się z SQL Serverem, otrzymujemy błąd Provider: Named Pipes Provider, Error: Forty-Five – Unable to open oraz SQL Server. Przyczyny typowego błędu „otrzymano wszystko” są następujące: SQL Server tak naprawdę nie zgadza się na połączenie ze zdalnie sterowanym. Ze względu na ustawienia zapory.

  TL;DR; Twoja instancja SQL Server naprawdę korzysta z portów dynamicznych, co nie powinno działać. Powoduje, że SQL Server stosuje statyczny port #1433.

  Szczegóły: Po pierwsze, ten problem jest teraz bardziej prawdopodobny w przypadku, gdy masz punkty przecięcia między normalnymi instancjami a nazwanymi instancjami, być może podstawowymi nazwanymi instancjami (co było w tym przypadku) my.

  Główna koncepcja. Każda instancja wraz z Microsoft SQL Server umieszczona na komputerze konfiguruje specjalny port do nasłuchiwania przychodzących żądań relacji roboczych. Domyślna instancja dla SQL Server używa numeru portu 1433. Jeśli zainstalujesz nazwane instancje od tego dnia, zaczną one używać atrakcyjnych miast, które są ustawiane, gdy usługa Windows danej osoby powiązana z wybraną instancją SQL Server zostanie faktycznie uruchomiona.

  Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

  Jeśli Twój komputer działa wolno, jest zaśmiecony błędami i podatny na awarie, nadszedł czas na ASR Pro. To potężne oprogramowanie może szybko naprawić problemy związane z systemem Windows, zoptymalizować wydajność systemu i chronić dane przed uszkodzeniem. Dzięki ASR Pro będziesz cieszyć się szybszym i bardziej stabilnym działaniem komputera — bez kłopotów i kosztów związanych z oddaniem go do naprawy. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz go i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami

 • Mój kod rabatowy może zamiast łączyć się (z prefiksem błędu 40), który byłby jedyną określoną instancją programu SQL Server, którą wdrożyłem na najlepszej maszynie wirtualnej. Czy możesz sprawdzić ważne możliwe rozwiązania:

  Decyzja nr 1. Kod klienta próbujący połączyć się z instancją powiązaną z SQL Server potrzebuje pomocy, w tym usługi SQL Server Browser w określeniu dostępnego numeru portu, podczas którego instancja nagłówka jest muzyką dla połączeń przychodzących. Upewnij się, że typ usługi SQL Browser jest uruchomiony na Twoim komputerze.

  Nie możesz otworzyć połączenia z nazwanymi potokami SQL Server?

  Sprawdź sieci i porty TCP/IP, a następnie nazwane potoki. Otwórz Menedżera konfiguracji programu SQL Server i sprawdź dzienniki konfiguracji sieci programu SQL Server. Musisz uzyskać nazwane potoki i liczbę protoTCP/IP. W przypadku protokołu TCP/IP kliknij prawym przyciskiem myszy i całkowicie wybierz „Właściwości”, aby również sprawdzić port komunikacyjny TCP/IP.

  Tylko rozwiązanie #: oceń numer portu (podświetlony na czerwono), aby określony przez Ciebie SQL Server stał się instancją wykonywaną przez SQL Server Layout Manager, ze względu na fakt pokazany na poniższym rysunku:

  błąd pożyczkodawcy potoków nazwanych dostawcy 40 serwer sql 2005

  Wyraźnie użyj numeru portu elementu w zakresie połączenia lub podczas wyświetlania sqlcmd poniżej:

  Jak naprawić błąd dostawcy potoków nazwanych dostawcy 40, który może po prostu nie otwierać połączenia z SQL Server?

  Wyraźnie wskaż, że usługa SQL Server jest uruchomiona.W przypadku dużego uznanego za wystąpienie upewnij się, że usługa przeglądarki SQL Server jest uruchomiona.Upewnij się, że SQL Server jest skonfigurowany tak, aby umożliwić relacje z obsługą IT przez Internet.Sprawdź sprawdzanie błędów SQL Server pod kątem wiadomości SMS, które potwierdzają, że SQL po prostu nasłuchuje oczekiwanych połączeń sieciowych, a nawet portów.

  sqlcmd -s nazwa_komputera,11380 -i w każdym razie deleteDB.sql -o SQLDelete.txt

  Jak wykonać włączyć potoki nazwane w SQL Server?

  Otwórz Menedżera konfiguracji programu SQL Server przez mój program SQL Server.Rozwiń Konfiguracja sieci programu SQL Server > Protokoły dla [nazwa wystąpienia].Włącz docelową pamięć współdzieloną, nazwane potoki, a następnie TCP/IP.Jeśli którykolwiek z powyższych powodów został wyłączony, niech to.Uruchom ponownie usługi SQL Server, aby zostały użyte pewne zmiany.

  Decyzja nr 3. Wymuś, aby uznana jako instancja korzystała z interfejsu int #1433, który jest używany, ponieważ odnosi się do instancji domyślnej. Należy pamiętać, że to zadziała tylko wtedy, gdy w rzeczywistości nie masz domyślnej instancji SQL Server na oddzielnym komputerze, będzie ona już używać domyślnej instancji SQL Server pod adresem logowania nr 1433. Ten sam port nie może być używany przez kilka różnych usług Windows. TCP

  Ustawiam, aby pole

  Dynamic Ports było puste, a jego pole Port TCP na 1433.

  Zmień większość numeru portu w strunie połączenia gitarowego, jak pokazano poniżej:

  sqlcmd -s nazwa_komputeranazwa_wystąpienia -i naprawdę deleteDB.sql -o SQLDelete.txt
  sqlcmd -s nazwa_komputera,1433 -jak usuwamDB.sql -o SQLDelete.txt

  Uwaga. Wszelkie zmiany — ustawienia TCP/IP wymagają ponownego uruchomienia odpowiedniej usługi systemu Windows.

  Co ciekawe, po tym błędzie płatności, kiedy ponownie przeszedłem do ustawienia portu dynamicznego, faktycznie odtwarzał ten sam błąd, naprawdę się zdarzył. Nie wiem dlaczego.

  Prosimy o zapoznanie się z następującymi interesującymi tematami, aby dowiedzieć się więcej o dynamicznych portach SQL Server:

  dostawca nazwanych zamienników błąd dostawcy sprzętu 40 sql 2005

  Kiedy używać dynamicznego portu TCP, a kiedy używać portu TCP?

  W tym blogu zasięgnąłem porady, jak rozwiązać rzeczywisty problem.

  sc myśli o mssql$instancenameexec sp_configure “dostęp zdalny”, co najmniej jeden – 0 dla ciebie.exec sp_configure “limit czasu zdalnego skanowania”, dziewięćset — sekundexec sp_configure “zdalny proc trans”, 9 — 0 włączony, tylko niektóre wyłączone– Uruchom to polecenie, aby zobaczyć, pod warunkiem, że SPN zostanie znalezionaEXEC xp_readerrorlog 0.1, „SPN nie zawsze może stanowić zarejestrowaną”, Null

  Jugal Shah ma ponad 8-letnie doświadczenie z SQL Serverem i pracował na SQL Server 2000, 2005, 2008 i dwa tysiące osiem R2.

  Komentarze do tego artykułu

  Poniedziałek, 5 października 2021 – 19:39:25 – Meliande
  Najlepsze (89304)
  Wszystkie niekontrolowane problemy mam przez 2 godziny, ale wszystko jest w porządku, których nie rozwiązałem do…
  Ogólnie: 1 błąd nie zawsze został naprawiony w twoim samouczku, c wyraźnie brakuje pakietu NuGet w standardowych oknach – Aplikacje 🙂 < br>Również umieszczanie zewnętrznych linków z MySql DLL jest zdecydowanie nieefektywne. W przypadku platformy UWP pomyślnie przejdź do Menedżera pakietów NuGet (lub Ciebie za pomocą selektora okien w programie VS) i wskaż MySql.Data (lub mimo to inny pakiet, którego współrzędne to MySql).
  Następnie wszystkie o/.< funkcje br często będą działać>

  Piątek, 2 października 2021 – 19:17:49 Rob
  Powrót do (89295)
  Koleś… dziękuj kupującym! Byłem zestresowany, ponieważ był to SQL, zdalne narzędzie miało włączoną zaporę ogniową i również wyłączone przed zezwoleniem na połączenia. W ogóle o tym nie myślałem przed składnikami tego artykułu, jeszcze raz dziękuję!

  Środa, 28 lipca 2021 (kosmos) 11:45:18 naprawdę czuć – Elad
  Najlepsze (89067)
  w ogóle nie rozwiązał wielkiego problemu
  Co mogę zaoferować, gdy to robię?
  https://docs.microsoft.com/en-us/answers/questions/493149/error-40-could-not -open -a -połączenie-z-sql-server-1.html

  Środa, 28 lipca 2021 do 11:44:32 – Elad
  Najlepsze (89066)
  Co słychać, ale tak naprawdę nie pomogłem właścicielom, na moim Windowsie SQL SERVER też jest inny.
  Mam tę samą wpadkę – błąd: 40 – nie można podłączyć się do SQL Server – w Visual Studio 2019

  Wtorek, 15 czerwca 2021 1 ) 12:18:04 – Derek Martindale
  Najlepsze (88857)
  Sam zdecydowałem o twoim problemie!
  Bardzo się opłaca i bardzo szczegółowe instrukcje.
  Dziękuję

  Wtorek, 9 lutego 2021 21:40 — Glenn Orlando Pringle
  Najlepsze (88202)
  Dziękuję ludziom!!!
  Pomogłeś nam rozwiązać ten problem

  wtorek, 2 lutego 2021 elektroniczna 22:21:20 – Dominika
  Najlepsze (88140)

  Jak rozwiązać związany z siecią lub dokładny błąd podczas łączenia z SQL Server?

  Zatrzymaj tę usługę Lansweeper Server w usługach systemu Windows.Zatrzymaj usługę serwera sieci Web za pośrednictwem usług systemu Windows.Sprawdź, czy usługi SQL Server i SQL Server Browser są zawsze uruchomione na bieżni na rzeczywistym serwerze, na którym znajduje się główna instancja SQL.

  Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera dzięki temu przydatnemu oprogramowaniu do pobrania.

  Provider Named Pipes Provider Error 40 Sql Server 2005
  Provider Named Pipe Errore Del Provider 40 Sql Server 2005
  Anbieter Named Pipes Anbieterfehler 40 Sql Server 2005
  공급자 명명된 파이프 공급자 오류 40 Sql Server 2005
  Fournisseur De Canaux Nommes Erreur De Fournisseur 40 Sql Server 2005
  Oshibka Postavshika Imenovannyh Kanalov 40 Sql Server 2005
  Provider Genaamd Pijpen Provider Fout 40 Sql Server 2005
  Provider Named Pipes Provider Error 40 Sql Server 2005
  Proveedor De Canalizaciones Con Nombre Error De Proveedor 40 Sql Server 2005
  Erro De Provedor De Pipes Nomeados Do Provedor 40 Sql Server 2005

  Jeśli to podejście usługa przeglądarki jest wyłączona i nadal musisz mieć unikalny port w odniesieniu do SQL Server, weź pod uwagę, że według ekspertów potrzebujesz każdego aliasu, nawet jeśli próbujesz połączyć się z pełną nazwą hosta tylko w SSMS. W Menedżerze konfiguracji SQL w sekcji SQL Native Client >> Alias ​​dla każdej sekcji Native Client dodaj określony tag aliasu, który jest identyczny z naszą wyjątkową nazwą hosta z unikalnym numerem MOV.