Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera, korzystając z tego przydatnego oprogramowania do pobrania.

  Ten artykuł może być pomocny, jeśli napotkasz błąd podczas wyszukiwania wszystkich określonych instancji serwera.Upewnij się, że twoja własna nazwa węzła jest poprawna, na przykład, nie ma błędów w nazwie. DNS może być rozwiązany poprawnie, z pewnością powinieneś nadal pingować forum (nie będziesz mógł – nie możesz). Upewnij się, że Przeglądarka usług SQL jest często uruchamiana całkowicie na serwerze.

  Błąd lokalizacji określonej instancji serwera

  Zagrożeniem dla mnie było to, że wpis DNS był nieprawidłowy…

  Następny, który w końcu okazał się bardzo pomocny, w większości zaimplementowany na podstawie tego wpisu na blogu.

  Ten komunikat o błędzie jest w rzeczywistości najpiękniejszym, ogólnie rzecz biorąc, raczej prostym rozwiązaniem. dla ciebie

  Otrzymujesz komunikaty głosowe o błędach, gdy próbujesz połączyć się w końcu z nazwaną instancją SQL Server. W przypadku domyślnej instancji prawie nigdy nie zobaczysz tego w pierwszej warstwie, ponieważ nawet jeśli nie znaleźlibyśmy tego w kroku (tj. normalnie nie znaleźlibyśmy określonego serwera/instancji), będziemy pozostań, spróbuj użyć wartości domyślnych. , w odniesieniu do przykładu Standard 1433, tcp jest teraz standardową nazwą potoku portu powracającą do wyszukiwania nazwanych potoków.

  Za każdym razem, gdy aplikacja oferuje połączenie z hostem instancji o nazwie SQL, wysyłamy konkretny pakiet SSRP UDP do portu UDP 1434 urządzenia w celu oczyszczenia serwerów. Potrzebujemy wszystkich tych kroków, aby znaleźć informacje o konfiguracji ze względu na ich instancję Per sql, przykłady lewych protokołów, port kanału TCP i słowo itp. Bez tych informacji klienci z pewnością wiedzą, jak upewnić się, że łączysz się i połączenie jest niewłaściwie umieszczony z tym komunikatem o błędzie.

  W skrócie, z jakiegoś powodu otrzymujemy ten komunikat o błędzie sprzedaży, ponieważ klient nie otrzymał odpowiedzi pakietu udp SSRP z przeglądarki SQL. Aby określić obciążenie, wykonaj następujące czynności:

  1. określono błąd ratowania instancji serwera

   Upewnij się, że Twoja osobista nazwa internetowa jest poprawna, np. załóżmy, że w każdej z naszych nazw nie ma literówki.

  2. Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

   Jeśli Twój komputer działa wolno, jest zaśmiecony błędami i podatny na awarie, nadszedł czas na ASR Pro. To potężne oprogramowanie może szybko naprawić problemy związane z systemem Windows, zoptymalizować wydajność systemu i chronić dane przed uszkodzeniem. Dzięki ASR Pro będziesz cieszyć się szybszym i bardziej stabilnym działaniem komputera — bez kłopotów i kosztów związanych z oddaniem go do naprawy. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!

  3. 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
  4. 2. Otwórz go i kliknij przycisk „Przywróć”
  5. 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami

  Sprawdź, czy nazwa ze względu na sytuację jest poprawna i którzy eksperci twierdzą, że komputer docelowy rzeczywiście ma podobny problem. (Zauważ, że niektóre programy z pewnością konwertują na).

 • Upewnij się, że zdalny komputer jest osiągalny, np. DNS może istnieć poprawnie rozwiązany, ktoś inny często to robi (nie wysyłaj pingów do Internetu). Ty

 • Upewnij się, że przeglądarka SQL to funkcja działająca na serwerze.

 • Jeśli strategia jest włączona przed tym serwerem, musisz użyć sqlbrowser put.Exe portu udp i/lub bezpośrednio 1434, aby ją wykluczyć.

 • Istnieje specjalny strój, w którym nadal możesz wybrać, ale nie możesz wykonać kroków od 1 do 4-5 indywidualnie. Może to również zadziałać, gdy:

  1. Twój serwer jest instancją, w szczególności określaną jako klaster na i na maszynie wieloadresowej.
  2. Twój potencjalny klient to w rzeczywistości komputer z systemem Vista z włączoną zaporą sieciową.

  Jednym z narzędzi, które może tworzyć kopie zapasowe (które zadziałało przy mnie) jest PortQry. Jeśli ten uchwyt zwróci dodatkowe informacje, w tym, kto jest twoją osobistą instancją docelową, możesz później wykluczyć możliwość związaną z 4) oprócz 5) powyżej, oraz sposób, w jaki używasz przeglądarki SQL. lub zapora nie blokuje pakietu UDP z przeglądarki SQL. W takim przypadku możesz rozważyć inne możliwe trudności, takie jak postrzeganie nieprawidłowej linii raportowania.

  Jak naprawić błąd 2 Microsoft SQL Server?

  Naciśnij Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom, aby zachować kontrolę.wpisz polecenie compmgmt.WindowOtworzy się Zarządzanie komputerem.Wybierz Usługi SQL z opcji udostępnianych przez serwer.6Oto nasze własne unikalne usługi SQL Server.Uruchom niektóre z tych usług.1:

  Pamiętaj, że najfajniejsze informacje o błędach dla tego samego problemu, co Ty, to korzystanie z SNAC:[SQL Native Client] Interfejsy sieciowe SQL: błąd podczas wyszukiwania dokładnego serwera/instancji [xFFFFFFFF].

  Microsoft niedawno opublikował informacje, które mogą służyć jako prawdziwy uniNajlepsze rozwiązanie większości problemów z połączeniem z serwerem SQL Server: rozwiązywanie problemów z błędami połączenia z serwerem SQL

  Jak naprawić kod błędu SQL?

  Krok Sprawdź najważniejszy stan zgodnie z komputerem SQL. MyoVision używa zaufanego procesu Microsoft o nazwie To sql do przechowywania wszystkich danych.2:Krok Ponownie zainstaluj serwer sql.Krok 3: Dodaj surowy plik danych.

  W wielu przedziałach podczas łączenia się z programem SQL Server użytkownicy końcowi widzą komunikat „Błąd interfejsów sieciowych SQL, błąd: 26 — błąd definicji serwera/wystąpienia”.

  Błąd serwera SQL 26 pojawia się, gdy użytkownicy próbują połączyć fantastyczną instancję z serwerem o nazwie SQL. Powodem błędu 26 programu SQL Server jest to, że potencjalny stos klienta nie mógł otrzymać odpowiedzi sql torby SSRP UPD z naszej własnej przeglądarki.

  Muszę naprawić błąd serwera SQL 26

  Jak naprawić błąd 26 jako część SQL?

  Aby naprawić błąd 26 SQL Server, otwórz SQL Server Management Studio, kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych i wybierz Właściwości.na stronie Zabezpieczenia wybierz większość trybu uwierzytelniania programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk OK.Uruchom ponownie SQL Server.

  Tworzysz najnowszą regułę niestandardową, która zezwala na ruch, taki jak wszystkie potencjalne adresy IP skonfigurowane na potrzeby wystąpienia klastra pracy awaryjnej, ale przy użyciu wszystkich możliwych adresów IP na bardzo zdalnym serwerze. Aby uzyskać tę ważną pewność, musisz postępować zgodnie z instrukcjami fanów

 • Otwórz narzędzia w Administracji panelu sterowania
 • W obszarze Narzędzia administracyjne kliknij Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.
 • W filarze „Zapora systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami na komputerze” kliknij Localilo dla ruchu przychodzącego, a następnie „Nowa reguła wyboru” w naszym prawym okienku.
 • png

 • W oknie kreatora nowej reguły ruchu przychodzącego wybierz aktualnie niestandardową opcję, a następnie kliknij Edytuj dalej
 • Jak zezwolić na zdalne połączenia z SQL Server?

  W Eksploratorze obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł i po prostu kliknij Właściwości.kliknij węzeł Połączenia.W bieżącej sekcji „Zdalne połączenia z serwerem” zaznacz specjalne pole wyboru „Zezwalaj na zdalne połączenia z obecnym serwerem”.

 • Do jakich adresów OP poza siedzibą ma zastosowanie zasada Composer na podstawie? Wybierz „Te adresy IP”, a następnie kliknij „Dodaj Johnsona”
 • W oknie dialogowym Adres IP w obszarze Ta właściwość IP lub podsieć wprowadź określony adres IP, a następnie kliknij przycisk OK, ponieważ
 • W sekcji Jakie działania muszę podjąć, jeśli połączenie po prostu spełnia warunki? określony Wybierz Autoryzuj partnerstwo, a następnie kliknij
 • johnson w następnym kroku.

  Zmaksymalizuj potencjał swojego komputera dzięki temu przydatnemu oprogramowaniu do pobrania.

  Error Locating Server Instance Specified
  Oshibka Pri Obnaruzhenii Ukazannogo Ekzemplyara Servera
  Fout Bij Het Lokaliseren Van Serverinstantie Opgegeven
  Error Al Localizar La Instancia Del Servidor Especificada
  Erreur Lors De La Localisation De L Instance De Serveur Specifiee
  Errore Di Individuazione Dell Istanza Del Server Specificata
  Erro Ao Localizar A Instancia Do Servidor Especificada
  지정된 서버 인스턴스를 찾는 동안 오류가 발생했습니다
  Fel Vid Lokalisering Av Serverinstansen Specificerad
  Fehler Beim Suchen Der Angegebenen Serverinstanz