De totaaloplossing voor al uw Windows-gerelateerde problemen

 • 1. Download en installeer de software
 • 2. Open het en klik op de knop "Herstellen"
 • 3. Selecteer de back-up waarvan u wilt herstellen en volg de instructies
 • Maximaliseer het potentieel van uw computer met deze handige softwaredownload.

  Als uw systeem een ​​niet-differentiële volledige fout geeft, hopen we dat u dit met deze handleiding kunt oplossen.Een niet-differentiële dimensioneringsfout is een fout die mogelijk niet afhankelijk is van de locatie van het resultaat; Richting en grootte zijn meestal letterlijk hetzelfde voor degenen die zijn uitgerust met en zonder resultaten. Meetfouten kunnen mogelijk leiden tot misclassificatie die mogelijk geen differentieel is voor een differentieel.

  Wat wordt beschouwd als differentiële en niet-differentiële bias?

  “Voor misclassificatie van blootstelling is de misclassificatie per specifieke niet-differentieel, tenzij het volgende verband houdt met het begin of het bezoek van een ziekte; als de belangrijkste misclassificatie van irritatie mensen met en zonder ziekte betreft, anders is het eigenlijk differentieel.

  Bevooroordeeld dit >

  Welke classificatie?

  Wat is niet-differentiële misclassificatie?

  Niet-differentiële misclassificatie treedt op wanneer er in veel opzichten een gelijkaardige misclassificatie van blootstelling is tussen proefpersonen die wel of niet het specifieke hoogste aantal gezondheidsresultaten hebben, of zelfs wanneer er een verkeerde classificatie van resultaten zou moeten zijn voor gelijke gezondheidstoetreding belichte en onbelichte onderwerpen.

  Hoe wordt de interpretatie van finale beïnvloed door niet-differentiële misclassificatie?

  Conclusies: Een mislukking die een verkeerde classificatie van effecten kan differentiëren, mag niet de bewering rechtvaardigen dat de gedetecteerde schatting moet worden onderschat, dat andere aandoeningen moeten worden aangepakt om een ​​vooroordeel naar nul te veroorzaken, en het kan zeker zijn dat de waargenomen schatting, misschien als ze correct is, verandert uit om gewoon wat te zijn en dan opnieuw te evalueren.

  Er is een verkeerde classificatie opgetreden wanneer sommige gewone mensen in de ontoereikende groep zouden moeten worden geplaatst.

  Hoe moeten niet-differentiële fouten optreden?

  Een niet-differentiële classificatiefout treedt op wanneer bepaalde informatie onjuist is, maar op de een of andere manier hetzelfde is voor alle klassen. Dit doet zich voor wanneer het gebrek veroorzaakt door blootstelling verband houdt met andere informatie en feiten (inclusief ziekte) of wanneer de gezondheidsgerelateerde aandoening niet gerelateerd is aan individuen (inclusief problemen, inclusief blootstelling).

  misclassificatie (of misclassificatie) bestaat wanneer een lid in een subgroep wordt geplaatst met het gebrekkige aantal individuen dat kan worden geplaatst of gerangschikt op basis van kleine foutjes of observatie van berekeningen . Wanneer dit belangrijke feit zich voordoet, is het echte verband buiten de site dat uw blootstelling tussen en het gewijzigde resultaat. Mensen

  kunnen het helemaal mis hebben, omdat hun groepen:

  • Onvolledige medische dossiers.
  • Log fouten in uw invoer.
  • Onjuiste interpretatie van invoer.
  • Fouten in synoniemen, die in de verkeerde werken, zoals ziektebeperkingen, of grote fouten bij het invullen van vragenlijsten (misschien vanwege het onontkoombare feit dat de meeste mensen ze niet ook onthouden (zie “fouten: onthouden”), en van natuurlijk een kwestie van misverstand).

  De totaaloplossing voor al uw Windows-gerelateerde problemen

  Als uw pc traag werkt, vol fouten zit en snel crasht, is het tijd voor ASR Pro. Deze krachtige software kan snel Windows-gerelateerde problemen oplossen, uw systeemprestaties optimaliseren en uw gegevens beschermen tegen schade. Met ASR Pro geniet je van een snellere, stabielere pc-ervaring - zonder het gedoe en de kosten om hem ter reparatie aan te bieden. Dus wacht niet - download ASR Pro vandaag nog!

 • 1. Download en installeer de software
 • 2. Open het en klik op de knop "Herstellen"
 • 3. Selecteer de back-up waarvan u wilt herstellen en volg de instructies

 • Hoewel instructies zullen worden gevolgd om de toename van deze fouten te overwinnen, zullen de grootste onvermijdelijk zijn, aangezien de menselijke fout inherent is aan onderzoek waarbij mensen betrokken zijn.

  Differentiële fouten treden op, soort wanneer fouten optreden die afhankelijk zijn van andere variabelen. Een niet-differentiële bosfout treedt op wanneer de fout niet alleen evalueert naar waarden van andere lay-outs van variabelen.

  Diverse classificatiefouten:

  Differentiële misclassificatie treedt op wanneer ik zeg tussen welke informatiefouten binnen groepen verschillen. Met andere woorden, de vooringenomenheid verschilt van blootgestelde en niet-blootgestelde mensen, of met betrekking tot degenen die de ziekte hebben en degenen die dat niet hebben.

  niet differentiële meetfout

  Een type differentiële classificatiefout die relevant is voor Arens met (von & Pigeot):

  Emfyseem wordt vaker gediagnosticeerd bij mensen dan bij niet-rokers. Echter, in tegenstelling tot niet-rokers, kunnen degenen die roken andere artsen zien voor eenvoudige aandoeningen (zoals bronchitis), wat betekent dat rokers meer kans hebben op het ontwikkelen van emfyseem, afhankelijk van het onderzoek, omdat ze meer artsen zien dan normaal en niet omdat ze kopen een grotere kans om een ​​laptop of computer te contracteren. Als er geen maatregelen worden genomen om deze mogelijkheid positief te beheersen, zal emfyseem voor niet-rokers ondergediagnosticeerd worden, wat in is een verkeerde classificatie, aangezien het onderzoek kan worden beschreven door de gevarieerde “Hoe vaak rokers één arts zien” bij niet-rokers – een verkeerde classificatie. /h2>

  Niet-differentieel

  Een niet-differentiële fout treedt op wanneer de specifieke informatie ontbreekt. Maar waar, het is vrij in alle groepen. Dit gebeurt echt als de blootstelling niet overeenkomt met de eigenschappen van andere mensen (inclusief ziekte), ook als de ziekte verband houdt met andere niet-gerelateerde grenzen (inclusief blootstelling). De vertekening die door die niet-differentiële misclassificatie wordt veroorzaakt, is nu meestal te voorzien (hij draait rond nul), maar in een groot aantal gevallen is dat niet zo. Drie of soms meer impactgroepen (niveaus) kunnen leiden tot een nieuwe spread om helemaal opnieuw te beginnen.research

 • In een case-control kan het zijn dat je nu een niet-differentiële misclassificatie hebt, terwijl je favoriete misclassificatie van toepassing is op alle controls en vrijwel alle cases. Cohort is klaar, onderzoek
 • dit wordt beschouwd als wanneer de blootstellingsstatus wordt aangezien voor mensen met de ziekte terwijl ze wel goed zijn voor mensen die er geen behoefte aan hebben.
 • Een voorbeeld van een niet-differentiële categorisatiefout (van Ahrens & Pigeot):

  Veel rapporten komen erachter of de patiënt ‘dat ooit heeft gedragen’ of een ander medicijn. Hoewel dit hoofdprobleem een ​​extreem lange periode bestrijkt die door de tijd is ontstaan ​​(misschien meerdere decennia), kan de ontwikkeling van geneesmiddelen per abuis ten onrechte worden geassocieerd met verschillende ziekten of aandoeningen. Aangezien aan alle onderzoeksprofessionals hetzelfde foutgevoelige verzoek wordt gevraagd, zullen alle onderzoeksdeelnemers volledige classificaties maken.

  Dokter. Katherine M. Flegal, Ph.D. variërend van de Stanford University School of Medicine schreef ons alles over de juiste manier waarop verschillende verkeerde classificaties kunnen optreden, zelfs in het geval dat de blootstelling zelfs een soort niet-differentiële meetfout is.

  “Laten we zeggen dat ik de werkelijke functionele score X heb, dat wil zeggen X’, dan gebruik je externe bureaus om mensen in een categorie te plaatsen die rechtstreeks is gebaseerd op hun verhoogde X’-score. Mensen die gewoonlijk een algemene X’-score hebben die dicht bij de categorie Top ligt, worden ongetwijfeld verkeerd ingedeeld in deze verhoogde categorie dan mensen met X’-streken die dichter bij het midden van vaak de categorie X’-waarde liggen, waardoor ze een hogere potentieel om verkeerd te worden ingedeeld in een andere categorie van een bepaalde lagere categorie Laten we nu zeggen X, die ook wordt geassocieerd met per TOEKOMSTIGE uitkomst.hoog Sluit x’-bedrag bovenaan de categorie zal waarschijnlijk worden toegevoegd om te vergroten het resultaat voor mensen met Close x’-waarden komt onderaan de categorie Nu mensen die uit hoge X’-waarden bestaan, hebben ook veel meer kans om verkeerd te worden geclassificeerd, en mogelijk krijgen we waarschijnlijk bepaalde resultaten te pakken Dus, zelfs als een soort volume fout was niet differentieel, een classificatiefout is gewoon differentieel, terwijl het niet noodzakelijk nulpuntig is. En er kunnen fantastische dingen gebeuren in toekomstige vakgebieden waarrond X gecombineerd wordt gemeten voordat het resultaat nog beschikbaar is.

  Dit is het probleem dat zich de hele dag voordoet. Onderzoekers die in de VS verschijnen, gebruiken bijvoorbeeld zelfgerapporteerde gegevens over het dunner worden van haar en de groei voor de BMI-formule, maar de berekende BMI heeft een tactiek van meetfouten als gevolg van zelfrapportage. Vervolgens verdelen onderzoekers drugsgerelateerde misdrijven rechtstreeks in BMI-typen, zoals obesitas en vele andere. Zelfs als de studie capaciteiten is, zullen sommige verkeerde classificaties verschillend zijn (tenzij elke X-gerelateerde cursus zelf niet is gekoppeld aan het resultaat.< )" /p>

  niet-differentiële meetfout

  Als u meer wilt weten over ons onderwerp, Dr. Flegal, kunt u de volgende bronnen raadplegen:
  Brenner H, Blettner M. Advies over misclassificatie als gevolg van willekeurige fouten in openbaarmakingspercentages: implicaties voor het dimensioneren van dubbele strategieën. Ben J Epidemiol. 1993;138(6):453-61.
  Brenner H., Loomis D. Verschillende meningen over niet-differentiële fouten bij het dragen van reclamemetingen. epidemiologie. 1994;5(5):510-7.

  Maximaliseer het potentieel van uw computer met deze handige softwaredownload.

  Non Differential Measurement Error
  Errore Di Misura Non Differenziale
  Error De Medicion No Diferencial
  Erro De Medicao Nao Diferencial
  Nedifferencialnaya Pogreshnost Izmereniya
  비차동 측정 오류
  Icke Differentiellt Matfel
  Erreur De Mesure Non Differentielle
  Nieroznicowy Blad Pomiaru
  Nicht Differentieller Messfehler